Tuyển dụng

"EBS Post - Kiến tạo tương lai thịnh vượng"

Chính sách dành cho người lao động

EBS Post rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”.

Chính sách đãi ngộ của EBS Post được xây dựng căn cứ trên các tiêu chí:

  • Tương xứng với kết quả công việc, giá trị đóng góp cho EBS Post.
  • Cạnh tranh theo thị trường.
  • Khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc.
  • Công bằng và minh bạch.
Chính sách cho nhân viên, EBS Post
Hệ thống đãi ngộ, EBS Post

Hệ thống đãi ngộ dành cho nhân viên của EBS Post

  • Lương: Lương sản xuất kinh doanh (12 tháng).

  • Thưởng lương tháng thứ 13 tuỳ theo tình hình SXKD của công ty.

  • Phụ cấp: cho một số vị trí phục vụ công việc gồm hỗ trợ đi lại, cước điện thoại di động, kiêm nhiệm.

  • Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và theo thành tích thực hiện dự án/công việc.

  • Phúc lợi xã hội: Bảo hiểm xã hội / y tế /thất nghiệp…

Các vị trí cần tuyển dụng

Hạn đến 31/12/2023

Trưởng phòng kinh doanh

Chúng tôi cung cấp cho ứng viên một môi trường và điều kiện làm việc tuyệt vời để phát huy năng lực ở mức cao nhất.

Hà Nội

Hạn đến 31/12/2023

Nhân viên kinh doanh

Chúng tôi cung cấp cho ứng viên một môi trường và điều kiện làm việc tuyệt vời để phát huy năng lực ở mức cao nhất.

Hà Nội

Hạn đến 31/12/2023

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chúng tôi cung cấp cho ứng viên một môi trường và điều kiện làm việc tuyệt vời để phát huy năng lực ở mức cao nhất.

Hà Nội

Đội ngũ của chúng tôi

+

Nhân sự tại Việt Nam

Chi nhánh